Suistamolaisia sananparsia

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

8/1968

Teosarvio

Sanakirjasäätiön ja Karjalaisen osakunnan järjestämässä keruukilvassa 1930-luvulla saatiin karjalaisia sananparsia kootuksi huomattava määrä. Kilpailuun osallistui myös Suistamon Koiton kylästä opettaja Aleksanteri Sarala, joka kirjoitti muistiin lähes 1800 sananlaskua. Nämä sananlaskut ovat nyt saaneet selkeän ja hyvän painoasun; kirjaan liittyy lisäksi entisiltä suistamolaisilta kerättyä havainnollista kuva-aineistoa. Kirjan alun johdanto tekee selkoa kokoelman syntyvaiheista sekä murteen merkitsemistavoista. Lisäksi on alussa lyhyt selostus Aleksanteri Saralan (1900–1951) elämäntyöstä. – Kokoelma kannattaa hankkia kirjastoihin ainakin niille seuduille, joissa rajakarjalaisilla on uudet asuinsijansa.