Ferlinpriset till Tua Forsström och Samfundet De Nios Särskilda pris till Tuva Korrström

Aktuellt
2.10.2019

Toimitukselta: Kirjailija | Teema | Teos | Täky

Poeten Tua Forsström tilldelas årets Ferlinpris med motivering: "Tua Forsström får 2019 års Ferlinpris för att med värme och skärpa ha fört vidare den enastående tradition som visar att svensk lyrik fortfarande har två hemländer".

Nils Ferlin-Sällskapet bildades i oktober 1962. Syftet var att till Ferlins minne instifta en stipendiefond till "värdiga svenskspråkiga lyriker". Det första Ferlin-stipendiet - sedermera Ferlinpriset - delades ut 1963.

 

Tuva Korsström mottar Samfundet De Nios Särskilda pris 1.10.2019.

Samfundet De Nio är en litterär akademi, instiftad 1913 med syftet att ”främja den svenska skönlitteraturen genom prisbelöning av från trycket utgivna skönlitterära alster”, med avsikt att ”giva ett erkännande åt förtjänta författare” (enligt stadgarna).

Prissumman är 100 000 svenska kronor.

 

Tua Forrström Fotograf: Vidar LindqvistTuva Korrström © Cata Portin / Schildts & Söderströms

Bild: Tua Forström Fotograf: Vidar Lindqvist, Tuva Korrström © Cata Portin / Schildts & Söderströms

Läs mera:

HBL: Tua Forrström tilldelas Ferlinpriset

Schildts & Söderströms: Tuva Korsström mottar Samfundet De Nios Särskilda pris