Människan är den vackraste staden

Namnen på de nominerade till Nordiska rådets litteraturpris 2019 har släppts! En av de nominerade från Sverige är Sami Said för sin roman Människan är den vackraste staden. Motiveringen lyder: ”Människan är den vackraste staden skildrar med infallsrikt språk och humor den papperslöse migranten San Franciscos vedermödor och vänskaper på en färd som kommer att gå i motsatt riktning mot den vanliga: från via Öresund och Sydeuropa tillbaka till barndomslandet.”