Grafiska romaner

Bokhylla

8 böcker

Sågis's picture
15.3.2016
|Alla bokhyllor

Ordlösa romaner, hybrider med bild och text, tecknade serier och löpande text, collage av bilder blandat med dagboksanteckningar. Den grafiska romanen kan se ut hur som helst. Bilden blir mycket mer än en illustration, den för historien vidare och kräver uppmärksamhet av sin läsare. Detta är en spännande genre där författarna experimenterar villt och skapar nya sätt att berätta historier.