Varia

Typ

essäer, samlingar
samlingsverk

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Kvällen den 5 juni 1944 signalerades en versrad över BBC till den franska motståndsrörelsen för att bekräfta invasionen och dagen D: ""Blessent mon coeur dune longeur monotone"" (sårar mitt hjärta med enformigt vemod). Det är anslaget i Lotta Lotass bok Varia, vilken samlar ett urval av essäer och skönlitterära texter, tidigare publicerade i tidningar, tidskrifter och antologier. Sammantaget formar sig texterna, som publicerings- och innehållsmässigt ""skuggar"" författarskapet, till ett slags poetik: ""Mobil essä"" från 2007 till exempel fungerar som en introduktion till låd-romanens estetik, aktualiserad av författarens egen lösbladsroman, Den vita jorden från samma år. Andra essäer handlar om entropi, is och ödslighet, kartor, jordkonst, rymdfart och film. Lotta Lotass, född 1964, bosatt i Göteborg, författare, dramatiker och litteraturvetare, ledamot av Svenska Akademien.

Ämnen och teman

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Titel

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

334

Förlag

Språk