Dikter och aforismer

Typ

diktsamlingar
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

I Dikter och aforismer återfinns alla diktsamlingar Edith Södergran själv var med om att ge ut: Dikter (1916), Septemberlyran (1918), Rosenaltaret (1919) och Framtidens skugga (1920), samt den postumt utgivna Landet som icke är (1925), aforismsamlingen Brokiga iakttagelser (1919) och samtliga övriga kända dikter och aforismer som hon skrev på svenska. Bland dessa finns dem hon själv publicerade i tidskriften Ultra 1922, de ungdomsdikter hon skrev på svenska i det s.k. Vaxdukshäftet och övriga bevarade dikter. Det är snart hundra år sedan Edith Södergran debuterade men hon finner ständigt nya läsare och är en av de mest lästa poeterna i Norden. Genom sin debut förde hon in en helt ny tradition inom poesin och många författare har influerats och influeras än i dag av henne. Hon hör också till de mest översatta svenskspråkiga lyrikerna, hennes dikter går att läsa på trettio språk och nya översättningar utkommer hela tiden.
Pocketutgåva. I denna pocketvolym ingår alla kända dikter och aforismer som Edith Södergran skrev på svenska. Volymen baserar sig på den textkritiska utgåvan med samma titel, som ingår i hennes Samlade skrifter (1990). Tidigare utgåvor har baserat sig på Gunnar Tideströms Samlade dikter (1949) där dikternas ordningsföljd ändrats och ett flertal dikter saknas.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

361

Språk