Hyvästi ny Ylistaron köyhät! : sanoo Vuarenmaan Tiina kun Isostakyröstä Amerikkahan lähti

Typ

vitsar och anekdoter
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.