Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Strid

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Spänningsromanen Strid är den tredje delen i en trilogi om privatspanaren Greg Konstantis.
Greg möter människans mörkaste sidor i denna berättelse om hemliga experiment på ett psykiatriskt sjukhus, där Gregs flickvän jobbar. Utan att inse det försätter han dem båda i livsfara. Undersökningen resulterar i en ödemarksjakt, där endast den snabbaste överlever. Spåren leder till samhällets stöttepelare, som har oroväckande planer för människans fortlevnad. Endast Greg kan stoppa dem från att kapa makten. Men priset blir högt.

Tredje boken om privatspanaren Greg Konstantis. Boken är en fristående fortsättning på romanerna GLIMT AV HOPP (2012) och SKÄRSELD (2013).

Bokens bakgrund HAARP är en anläggning placerad i Gokoma i Alaska. Anläggningen sägs vara en väderforskningsstation men mycket tyder på att den också har en annan, hemlig agenda, som ännu inte avslöjats. Anläggningen har därför mötts med skepsism ända sedan den togs i bruk i mitten på 1990-talet. Den officiella förklaringen är att forskningen går ut på att värma jonosfären och manipulera väder. Konspirationsteoretiker varnar för de katastrofala följder detta kan ha. Men det finns också farhågor om att anläggningen kan vara involverad i kemiska experiment med bland annat farliga substanser som kan spridas till exempel via luften eller via dricksvattnet. Redan nu har vissa vattenbolag i USA begärt tillstånd att tillsätta ämnet litium i dricksvatten. Litium används bland annat inom den psykiatriska vården för att lugna ner patienter. Motivet skulle enligt konspirationsteoretikerna vara att bolagen i maskopi med myndigheterna vill åstadkomma en beskedlig befolkning, som är lätt att styra. När det gäller drogen LSD var den fram till mitten på 1960-talet mest känt av militären och psykologer som studerade ämnets terapeutiska effekter. Senare blev drogen känd inom popkulturen. LSD nådde sin kulmen under ""the summer of love"" 1967, då den användes kraftigt. Samma år blev preparatet narkotikaklassat och har sed

Ämnen och teman

Personer, aktörer

Huvudpersoner

Platser för händelserna

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Namn

Undertitel

spänningsroman

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

220

Språk

Lisätietoja

Tredje den i en trilogi.