Refug

Typ

diktsamlingar

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

I sin diktsamling skriver Kurt Högnäs om avfärd och om att försvinna, men också om att minnas det som överges. Dikterna är lakoniska och tillbakahållna. Med små nyanser och gester gestaltas stora rörelser, bland dem den största som för oss bort från detta liv.

Om Kurt Högnäs har kritikern Michel Ekman skrivit: "Kurt Högnäs är den finlandssvenska litteraturens prosadiktare framom andra. Typiskt för Högnäs naturdikter är att han klipper ut ett ögonblick i förändringens processer - årstids-, dygns- och väderförändringar noteras som ett stundens stilleben, utlyft ur skeendet och noggrant iakttaget."
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Titel

Undertitel

dikter och prosadikter

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

71

Språk