Frihet 2016

Typ

samlingsverk

Beskrivning

Författaren Gunilla Lundgren har under många år engagerat sig i flerspråkiga barns språk och uttryck och även tidigare skrivit böcker tillsammans med ungdomar i Stockholmsförorten Rinkeby. För 25 år sedan utkom boken Frihet! med ungdomars tankar kring frihetsbegreppet. Nu ville författaren undersöka om det fanns skillnader i synen på frihet. Frihet 2016 innehåller dikter och korta berättelser skrivna av tonåringar på Rinkebyskolan under ledning av författaren. Texterna skrevs på svenska och översattes därefter till skribenternas modersmål i samarbete med modersmålslärare eller föräldrar. Fotografen Per Englund har funnits med som handledare när det gäller arbete med de fotografier som illustrerar boken. Många av fotografierna är tagna av skribenterna själva. Det är en bok som berör på många sätt. Berättelserna handlar nästan uteslutande om ungdomarnas historia och ankomst till Sverige. På ett enkelt och osentimentalt sätt berättar de om väntan, längtan, drömmar och långväga resor. Ankomsten till Sverige ger förhoppningar och drömmar ny näring. Dikterna är korta och kärnfulla, många är vackert poetiska. Att samma dikt finns på flera språk ger en extra dimension vid en gemensam läsning av boken. Just så kan boken användas, som högläsningsbok och som inspiration för andra att uttrycka sig. Glädjande att böcker av detta slag ges ut!

Ämnen och teman

Personer, aktörer

Tidpunkt för händelserna

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

dikter och berättelser

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

159

Lisätietoja

Delvis parallelltext på svenska och andra språk.
av ungdomar i Rinkeby i samarbete med Gunilla Lundgren och Per Englund