Dikter i urval

Typ

diktsamlingar
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Zacharias Topelius' (1818-1898) dikturval. Blommande sköna dalar, Salami och Zulamith, Giv mig ej glans, Jag gungar i högsta grenen – de topelianska verserna har fortfarande en given plats i den svenska lyriktraditionen. Många har levt vidare genom tonsättningar.Urvalet visar på bredd och djup i Topelius dikt och tar upp hans mest kända dikter men också några bortglömda. De är försedda med korta kommentarer som utgår från de mer utförliga i utgåvan Zacharias Topelius Skrifter.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

123

Språk