Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

NOsagor

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

NOsagor omfattar två berättelser, "Nisse och Framtidsresan" och "Nisse och Marsresan".De följs av tipsfrågor på innehållet, bilder att fundera kring, enkla experiment som återkopplar, och bilduppgifter där man kan fundera över framtiden och Mars.

Målgruppen är förskola, förskoleklass och år 1, men den enkla texten passar även elever med svenska som andraspråk och i specialskolan.NOsagor väcker frågor kring livet, döden och naturvetenskapen och summeras med en bild som ger stöd för återberättande.

Ämnen och teman

Platser för händelserna

Tidpunkt för händelserna

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

70

Förlag

Språk

Lisätietoja

Publikationen innehåller ifyllbara sidor.