Dikter

Typ

diktsamlingar

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Viktor Rydberg (1828-95) var journalist, vetenskapsman och författare. Som lyriker är han en av våra klassiker. »Kantat«, författad till jubelfestpromotionen i Uppsala 1877, »Den nya Grottesången« och inte minst »Tomten« är exempel på dikter som fortfarande lever.

Men det är främst genom sin idédiktning som Rydberg har kommit att bli en klassiker. I den brottas han med problem politiska, sociala och religiösa som inte bara är hans egen tids utan även senare tiders.

Introduktion av Lars Forssell. Kommentarer och ordförklaringar av Örjan Lindberger. I serien Svenska klassiker, utgiven av Svenska Akademien.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Titel

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

254

Förlag

Språk