Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Storm över S:t Petersburg

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

De finländska aktivisterna Ebba och August Stenberg tar tåget till det ryska imperiets huvudstad. Deras uppdrag: att mörda Finlands ministerstatssekreterare Constantin Linder. Året är 1905, och i Helsingfors har en del av självständighetsförespråkarna organiserat sig till väpnad kamp. En historisk thriller skriven med stor kunskap om miljöerna i det förrevolutionära S:t Petersburg.

Förlaget: Romanen Storm över S:t Petersburg handlar om de två finländska aktivisterna Ebba och August Stenberg. Syskonen tar tåget till det ryska imperiets huvudstad med uppdrag att mörda Finlands ministerstatssekreterare Constantin Linder.

Året är 1905 och Linder är en av storfurstendömet Finlands mäktigaste män eftersom det är han som inför tsaren i S:t Petersburg föredrar alla ärenden som gäller Finland. I Helsingfors har den hårda kärnan bland självständighetsförespråkarna organiserat sig till väpnad kamp. Två uppseendeväckande mord har redan utförts: Eugen Schauman har skjutit generalguvernören Nikolaj Bobrikov och Lennart Hohenthal prokuratorn Eliel Soisalon-Soininen. De politiska morden har dock inte lättat på det ryska förtrycket, snarare tvärtom.

Vi läser idag om terrorism i olika hörn av världen. För drygt 100 år sedan var många finlandssvenskar inblandade i en likartad verksamhet i kampen för ett självständigt Finland. När politik och diplomati inte gav resultat kunde kanske våld göra det …

I S:t Petersburg får Ebba och August hjälp av sina ryska kamrater, för attentatet mot Linder kräver både lokalkännedom, spaning och kunskap i hur man bygger bomber.

Anders Mårds roman är en thriller skriven med stor kunskap om miljöerna i det förrevolutionära S:t Petersburg. Den utspelar sig mot en historisk fond som existerat, även om syskonen Ebba och August och deras resa till tsarens metropol är fiktion.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

219

Förlag

Språk