Ahlund, Anna

Född

Födelseort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Övriga verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Anna Ahlund är född 1987 i Stockholm. Hon är utbildad lärare i svenska och musik och arbetar som skolbibliotekarie. Du, bara är hennes bokdebut. (Rabén & Sjögren)