Babrius

Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Övriga verk

Typ

fysiskt verk