Cullhed, Elin

Född

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Elin Cullhed är född 1983 och bor i Uppsala. Hon arbetar som kulturjournalist och lärare på Wiks folkhögskola. Tidigare har hon varit vårdpersonal, stått i bokhandel och jobbat som tidskriftsredaktör. (Natur och Kultur)