Jussila, Jukka

Född

Födelseort

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

aforismer, samlingar
diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

sagor, samlingar