Liu, Hsu-Kung

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Biografiska uppgifter

Hsu-Kung Liu är född i Taipei och studerade till civilingenjör på Taiwans Nationella universitet. Efter en bilderbokskurs 1995 startade hans karriär som bilderboksskapare. Han har också undervisat i bilderboksskrivande och vunnit en rad priser, bland annat Hsin-Yi Children Literature Award.

(Natur & Kultur)