Medberg, Sara

Studieort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Författaren Sara Medberg är teologie magister och doktorand i kyrkohistoria vid Helsingfors universitet. Hennes romaner presenterar Medbergs specialområde - flickors uppfostran på 1700- och 1800-talen - ur en populärhistorisk synvinkel.

Medbergs böcker skildrar unga svenska damers liv i samma anda som den kända engelska författarinnan Jane Austens (1775-1817) klassiska verk, där varken romantik eller äventyr fattas. Böckerna ger samtidigt en inblick i Sverige i början av 1800-talet, då både ogifta och gifta kvinnor saknade myndighet. Hur var det att ständigt vara beroende av en man?

Medberg har mottagit ett flertal stipendier från Svenska litteratursällskapet, Svenska kulturfonden samt Helsingfors universitets fonder för arbetet med sin kommande doktorsavhandling. Hennes skönlitterära arbete har erhållit stipendier från Åbonejdens Andelsbanks Stiftelse och Svensk-Österbottniska samfundet. Medberg var även semifinalist i förlaget Harlequins författartävling 2014.

(Sara Medbergs författarblogg)