Peltonen, Salla

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Övriga verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Föreläsare vid Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors. Doktorand vid Åbo Akademi.