Wickström, Gustav

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Litorale

Född

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

faktaböcker

Biografiska uppgifter

Gustav Wickström, född 1941, har sedan barnsben seglat skötbåt i Åbolands skärgård. Redan på 50-talet hörde han talas om att det i tiderna hade byggts ett segelfartyg på Lukanberget i Väster-Kalax by i Korpo. Sedan det framgått att det var frågan om briggen ”Hermo”, har han samlat in uppgifter om bygget av briggen, dess ägare, resor och besättningar. Med tiden har han fördjupat sig allt mer i kapten Emil Michelsson- Granits och hans hustru Alexandras levnadsöden mot bakgrund av livsvillkoren under bygdeseglationens sista decennier. (Litorale)