Ambjörnsson, Gunila

Alternativt namn

Falklind, Elsa Gunilla

Födelseort

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Källor och hänvisningar

Författare & illustratörer för barn och ungdom, del 9. Bibliotekstjänst, 2001.