Benkel, Ulf

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

vitsar och anekdoter