Engström, Mikael

Född

Hemort eller -orter

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

bilderböcker

Typ

romaner

Typ

romaner

Källor och hänvisningar

Författare & illustratörer för barn och ungdom, del 9. Bibliotekstjänst, 2001.