Gayle, Mike

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Mike Gayle är en brittisk författare och journalist. Han är född på 70-talet vilket han menar var ett fantastiskt decennium som han varmt rekommenderar. Han har skrivit för tidningar som FHM och Sunday Times Style, Guardian och Girl Talk. Faktum är att han kan vara den enda människa i världen som har skrivit för både Guardian och Girl Talk (den senare är Storbritanniens populäraste tjejtidning för tjejer i åttaårsåldern).
(Basil)