Granström, Helena

Född

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Helena Granström är författare och kulturskribent och skriver för Expressen och Svenska Dagbladet. Hon har även en magisterexamen i teoretisk fysik och en licentiatexamen i matematik. Hon har skrivit ett flertal essäer och romaner, Standardmodellen är hennes första på Weyler förlag.

(Weyler)