Leal, Marco

Född

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

tecknade serier, album

Biografiska uppgifter

Marco Leal föddes 1965. Han är filosofie kandidat i konst och har studerat vid Universidad Arcis i Chile. På grund av sitt politiska engagemang mot diktaturen i Chile blev han tvungen att lämna landet och hammade då i Sverige.