Lipponen, Elvi

Alternativt namn

E.L.

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde