Lust, Ulli

Biografiska uppgifter

Ulli Lust är född 1967 i Wien, Österrike, men är numera verksam i Berlin. Hon är internationellt känd för sina dokumentärserier och seriereport- age och har gjort sig ett namn genom sina nedslag i verkligheten grundade på noggrann journalistisk research, ofta med självbio-grafiska och humor- istiska inslag. Ulli Lust räknas idag som en av de främsta serieskaparna i den tyskspråkiga världen och kanske den främsta representanten för de journalistiska serierna.

Hon är även en av grundarna av Electrocomics, en av internets största webbserietidningar.

(Kolik)