Lutz, Hannah

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Lea Meilandt / Förlaget

Född

Födelseort

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Hannah Lutz, född 1984, är uppvuxen i Ekenäs och bor nu i Danmark. Som författare arbetar hon både individuellt och kollektivt, och skriver bland annat radiodramatik, noveller och essäer. Vildsvin är hennes första roman. Boken har utkommit i dansk översättning (2016), och utkommer nu på originalspråk i Sverige och Finland. (Förlaget)