Mäntylä, Juha

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuva: Lukukeskus

Född

Födelseort

Hemort eller -orter

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

sagor, samlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk