Routamo, Eero

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

vitsar och anekdoter