Sarri, Margareta

Född

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Margareta Sarri, född i Stockholm, uppvuxen i utkanten. Hon har anknytning till Norrbotten genom modern som föddes i Kiruna. Därigenom kom Margareta att vistas mycket i Norrbotten. Flera av hennes romaner utspelas i fjällvärlden.
Margareta deubeterade som författare 1971 och har sedan dess gett ut närmare 20 titlar. Sedan 2004 bor Margareta i Säter, Dalarna.
(Black Island Books)