Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Ingenstans i min fars hus

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

"Minnen från en barndom. En treårig flickas första trauma i livet. Hon sörjer förtvivlat sin avlidna farmor vars varma händer alltid skyddat henne.
Att vara flicka begränsar hennes frihet. Hennes far hindrar henne från att lära sig cykla när hon är fem år – hon får ju inte visa sina ben! Och ändå är hon privilegierad. Hon är den enda ”infödda” flickan i stadens franska skola. Liksom hennes far är den enda ”infödda” läraren. Flickan finner så småningom en egen väg. Språket och litteraturen blir hennes redskap för frigörelse, både från kvinnoförakt och kolonialt förtryck.
I denna självbiografiska roman fogar Assia Djebar samman en rad nyckelscener från sin uppväxt i det koloniala Algeriet. Med stor kärlek och ömhet skildrar hon sina föräldrar och sin hemstad. Men det är inte utan smärta som hon åter-vänder i minnet till den hon en gång var."

(Leopard förlag)
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Språk

Utgivningstid

Sidantal

290

Språk

Översättare