Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Dödskalledivisionen

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Baksidestext:
Kuno von Dodenburg värvas redan som sjuttonåring till Berlins Reitersturm, en frivillig kavallerienhet inom SS. Efter tjänstgöring vid såväl Adolf Hitlers livregemente och som officersaspirant vid SS-kadettskolan i Bad Tölz, överförs han till Himmlers stab med utmärkta vitsord.

Under inflytande av SS-generalmajoren Gottlieb Berger, Himmlers främste rådgivare, inspireras den unge von Dodenburg till att bli en ny soldattyp; en blandning av jägare, krypskytt och atlet grunden för en topptrimmad, rörlig elitarmé.

Denna gång skickas Europas tuffaste enhet, SS-stormdivision Wotan, på ett till synes omöjligt uppdrag gentemot den sovjetiska arméns elitsoldater. Deras uppgift blir att säkerhetsställa invasionen av Ryssland och bereda väg för Operation Barbarossa.

von Dodenburg har blivit befordrad till kapten och utsätts för hårda prövningar när divisionen går in i fiendeland.

Det här är andra boken i serien där vi får följa Kuno von Dodenburgs uppdrag i SS-stormdivision Wotan. Med honom finns också den skoningslösa generalen Geier och den cyniske sergeanten Schulze, som börjar tappa tron på nationalsocialismen.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Utgivningstid

Sidantal

160

Språk

Översättare

Första publikation

ja

Språk