Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Liv eller nåd

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Thomas Brunell är född 1966 i Österbotten. Han debuterade som lyriker 1995 med Natt-tvätt och har ytterligare get ut fem diktsamlingar, samt en bok om perenner. Han är utbildad specialsjukskötare och har tolv års arbetserfarenhet av sjuk- och äldrevård. Han har även studerat litteratur vid Helsingfors universitet. Liv eller nåd är hans första roman med huvudteman som eutanasi och äldrevård. Vilka är alternativen när den gamlas lidande blir outhärdligt, när den gamla inte längre orkar fortsätta? Är det de döende själva som ska ta vård om de döende? Är de de mest lämpade och empatiska, och de billigaste?
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

roman

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

250

Förlag

Språk