Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

När vitfågeln tystnar

Typ

romaner
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Författaren har levt stora delar av sitt sjuttiofyraåriga liv på olika skärgårdsöar, som fritidsboende och de senaste tio åren som bofast. Under alla dessa år har hon lärt känna många skärgårdsbor och fått ta del av både tragiska och komiska historier. Flera av de äldsta vännerna är döda och andra är mycket gamla.
Det historiska kulturarvet är på väg att försvinna i glömska. För att bidra till att så inte sker har hon försökt återberätta händelser som hon själv varit med om och sådant som andra berättat för henne.
Detta är således ingen dokumentär utan historierna har tolkats ur hennes perspektiv.
För att knyta ihop skildringen har hon satt sig själv i centrum och skapat en berättelse utifrån sina fem år som tidvis ensamboende åldrande kvinna på en liten glesbefolkad ö.

Platser för händelserna

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

om att leva på en liten ö

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

109

Språk