Under ansvar & Ödesmärkt

Typ

samlingsverk

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Liksom sin far August Strindberg var författaren och dramatikern Karin Smirnoff (1880-1973) inte rädd för att skriva om svåra ämnen och brännan­de samhällsfrågor. Författarskapet omfattar flera romaner och dramer samt två biografier över hen­nes far och modern, skådespelaren Siri von Essen.
I denna volym ingår två av Karin Smirnoffs mest intressanta verk: romanen Under ansvar (1915) och pjäsen Ödesmärkt (1923).
Hur var det att vara singelmamma i 1910-talets Helsingfors? Hur skildrades det homosexuella be­gäret i en av Nordens första pjäser med HBT-­tema? För att framkalla texterna i ett modernt ljus har redaktörerna bett minoritetsombudsmannen Eva Biaudet, skådespelaren Riko Eklundh och författaren Anneli Jordahl skriva varsin kommen­tar. Biaudet reflekterar kring moderskapets vill­kor, Jordahl granskar klassperspektivet och Ek­lundh tolkar det homoerotiska temat hos Karin Smirnoff.
Redaktörer: Julia Dahlberg, Kajsa Heselius, Ylva Larsdotter, Maria Lival-Juusela, Rita Paqvalén och Hedvig Rask

(Schildt & Söderström)
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

245

Språk

Lisätietoja

Tidigare utg. i separata vol

Muu tekijä