Härkönen, Anna-Leena

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuva: Juliana Harkki

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

pjäser

Typ

noveller

Typ

kåserier, samlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

manuskript

Typ

kåserier, samlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

manuskript

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

kåserier, samlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

pjäser

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

föräldrar: far yrkesskolelärare Seppo Lauri Kalervo Härkönen och mor lärare Maija-Liisa f. Sanaksenaho

studier: student 1986, kand.i teaterkonst 1989 (Tammerfors)

priser: J.H.Erkko-priset 1984, Tack för boken-medaljen 1985, Uleåborgs läns konstpris 1985, Suuri suomalainen kirjakerhos pris 1991, -94, -98