Letar du efter något att läsa? Hitta intressanta författare, böcker och nya läsupplevelser på Boksampo.fi.

Nynäs, Carina

Laddning av bildfilen
Photograph information
Fotograf: Robert Seger
Född
Födelseort
Studieort eller -orter
Hemort eller -orter
Utbildning eller examen
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Verk
Typ
diktsamlingar
Titel
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Typ
noveller
Typ
noveller
Titel
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
novellsamlingar
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Övriga verk
Biografiska uppgifter
Carina Nynäs (f.1960) började sin skönlitterära bana i prosan, med en novellsamling som karaktäriserades av ett starkt intresse för spänningen mellan yttre, social vardag och individens inre, ständigt under utforskande, aldrig fullständigt kartlagt. Driften att (ut)forska och lusten att gå på djupet i (och med hjälp av) språket förde henne sedan in i lyriken. Det finns en rikedom av impulser i Carina Nynäs produktion, som sedan 1997 bestått av diktsamlingar, inalles fem till antalet. Debutsamlingen utgick från förlusten av en närstående människa, men den, liksom alla hennes samlingar, strävar till att väva samman stora frågor och tematiska områden. Barndomen, kärleken, Gud, språket är några av dem. De sammanbinds och utmanas av tiden, en storhet som hela tiden anas. En viss otålighet som ett rörligt intellekt för med sig gör sig ibland gällande; i dikten kan den ofta vara fruktbar, gestalta komplikationer där det samstämmigt lyriska annars kunde ta överhanden. Carina Nynäs är till sin utbildning historiker – hennes doktorsavhandling handlar om synen på den heliga Birgitta i några 1900-talsbiografier – och hon har också ett mångsidigt skribentförflutet som tidningsjournalist, tidskriftsredaktör, kritiker och kolumnist. Hon har också deltagit i uppmärksammande teamöversättningar från litauiskan, publicerade i numera nedlagda tidskriften Ariels skriftserie.

Läscentrum

---

Född
1960 i Jakobstad, bor i Åbo

Studier
FL, Åbo Akademi, nordisk historia som huvudämne

Yrke
journalist

Priser
Finlands svenska televisions litteraturpris år 2000
prisbelönt av SLS år 2000 och år 2003

Hobbier
trädgårdsodling, musik
Källor och hänvisningar
Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria (Sahlgrens, 2001)