Snellman, Johan Vilhelm

Laddning av bildfilen

Alternativt namn

-nn.-
D.J.N.
F-
F-e
F.
J.V.S-n
J.V.S.
J.V.S:n
J.W.S-n
J.W.S.
Snellman, JOH. Wilh.
Snellman, Johannes Wilhelmus
Utgifvaren
en resande Landsman
en resandes

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

faktaböcker

Biografiska uppgifter

Signaturer: J.V.S., J.W.S., J.V.S-n, -nn-, R.S.
Född: Stockholm 1806.
Uppvuxen i Gamlakarleby och Uleåborg
Död: Kyrkslätt 1881

Filosof, publicist, författare och statsman. En portalgestalt i Finlands 1800-talshistoria, främst känd som ledande idébildare för den finsk-nationella rörelsen och pådrivare av finska språkets officiella ställning. Han verkade bl.a. som skolrektor i Kuopio, professor i filosofi vid Helsingfors universitet, senator och chef för finansexpeditionen. Grundade och var redaktör för flera tongivande politiska och litterära tidningar och tidskrifter, bl.a. den för samhällsdebatten banbrytande Saima. Förutom filosofiska verk utgav han också romaner och en reseskildring. Även litteraturkritiker och ordförande för Finska Litteratursällskapet. /Källa: Svenskösterbottniska författare

Textutdrag

Det går an
Första kapitlet

"Du har ju sagt, att de skola vara mina."

>>Veckor förgingo. -- År förgingo. Många år>>
Och allt var sig så likt. Men också mycket så nytt och förändradt, mycket så gammalt och förbleknadt. Blekare voro Alberts kinder, blekare voro rosorna på de små kamrarnes rosiga tapeter. Bleknat hade Sara Videbecks chaira silkesduk, och en helt svart hade efterträdt den. Men under detta silkesmoln blickade hennes väl kända öga ikring sig på föremål, som voro hennes hjerta kära. Emaljen på hennes tänder var oförändrad, men hvitögats hade antagit en högst liten dragning i perlemor-blått, och kindens rosor lyste igenom den skäraste hvithet.

Källor och hänvisningar

Ervalahti, Nora; Knapas, Rainer (red.): J.V. Snellman i Europa. Resebilder 1840−1847 (Svenska litteratursällskapet, 2006)
Finlands historia 3 (Schildts, 1996)
Finlands svenska litteratur 2 (Bonniers, 1969)
Finlands svenska litteraturhistoria 1−2 (Svenska litteratursällskapet, 1999, 2000)
Hakala, Pertti; Avikainen, Paula (red.): J. V. Snellman − statsman och människa (Riksarkivet/Kansallisarkisto, 2006)
Havu, Ilmari: Snellmaniana (Otava, 1970)
Horma, Osmo: Den finska litteraturens historia fram till 1917 (Akademilitteratur, 1982)
Hämäläinen, Juha: Kodin kynnys. J. V. Snellmanin perhefilosofia (Snellman-instituutti, 2005)
Jalava, Marja: J. V. Snellman − mies ja suurmies (Tammi, 2006)
J.V. Snellman och hans gärning. Ett finsk-svenskt symposium (Almqvist & Wiksell, 1984)
Lahtinen, Mikko: Snellmanin Suomi (Vastapaino, 2006)
Laitinen, Kai: Finlands litteratur (Söderströms, 1988)
Karkama, Pertti: J.V. Snellmanin kirjallisuuspolitiikka (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1989)
Karkama, Pertti: Järkevä rakkaus. J.V. Snellman kertojana (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1985)
Korhonen, Markus H. m.fl.: J. V. Snellman − pienenä Oulussa, suurena historiassa (Uleåborg stad, 2006)
Majamaa, Raija; Tiirakari, Leeni: J.V. Snellman, valtioviisas vaikuttaja (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006)
Manninen, Juha: Miten tulkita J.V. Snellmania? (Kustannuskiila, 1987)
Rein, Thiodolf: Juhana Vilhelm Snellman. 2 delar (Otava, 1981)
> Svensk upplaga: se Äldre litteratur
Savolainen, Raimo: Sivistyksen voimalla. J.V. Snellmanin elämä (Edita, 2006)
Skyttä, Kyösti; Skyttä, Päivi: Tuntematon Snellman (Kirjayhtymä, 1981)
Suomen kansallisbiografia 9 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007)
Suomen kirjailijat / Finlands författare 1809−1916 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1993)
Uppslagsverket Finland 4 (Schildts, 2006)
Rein, Thiodolf: Johan Vilhelm Snellman 1−2 (Otava, 1895−99, ny upplaga 1904)
Salomaa, J.E.: J.V. Snellman. Elämä ja filosofia (WSOY, 1948)
Vest, Eliel: Johan Vilhelm Snellman. En biografisk studie (Helsingfors, 1904)