Sundell, Anne

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuva: kirjailijan kotiarkisto

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Anne Sundell föddes 1978 i Uleåborg, uppvuxen i Jakobstad och idag bosatt i Vasa.

Utbildning
Studentexamen (Svenska privatskolan i Uleåborg gymnasiet)
Examen i internationell sjukvård (Bachelor Degree in Nursing)
Politices magister (Åbo Akademi 2008)