Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Den blå modern

Samtida recension
Läs en samtida recension ur Resonerande bokkatalogen. Obs! Recensionerna kan innehålla spoilers, dvs. information som avslöjar intrigen.

Typ

romaner
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.
Pärmbild
Pärmbild
Olika pärmbilder visas stora om du pekar eller klickar på den lilla bilden.

Beskrivning

Den blå modern är en kraftfull och skakande roman. Den handlar om Lindermanns, en välbärgad finlandssvensk familj där alla framtidsförhoppningar knöts till äldste sonen, som stupade i kriget. Kvar blir bröderna Rafael och Benno, som inte kan visa samma livsduglighet och energi. Rafael, kallad Raf, är en lidelsefull och orolig människa med starka inre konflikter. Han upplever våldsamt världens splittring och strävan till självförstörelse. Han har en stark drift att bryta ned sin tillvaro i alkohol och skamsen erotik. Benno är en representant för det undanhållna och förbjudna i livet och hos honom tar sig upplevelsen av tillvarons nattsidor upprörande och snedvridna uttryck, han blir ett slags lidandets ställföreträdare för Raf.
"Den blå modern" är skriven som en bred familjekrönika, men den är helt modern i sin skildring av generationernas konflikt, av den betydelse som barndomens upplevelser har för den vuxne och av Rafs stora uppgörelse med sig själv och sitt liv. Trots den stundtals förfärande upplevelsen av tillvaron förmår den sluta på en ton av förhoppning trots allt.
Christer Kihlman drog uppmärksamheten till sig med romanen "Se upp Salige!" 1960, som betecknades som en avgörande förnyelse av den finlandssvenska prosan. "Den blå modern" är ett konstverk, utfört med kraft och intelligens, som ytterligare styrker Kihlmans ställning som en av de bästa unga berättarna på svenska.

(baksidestext)

Exakt tidpunkt

Originalspråk

Textutdrag

Om Robby var med så var det före kriget, men om han inte var med så var det 1940 eller -41, möjligen -42, men inte senare för då var vi inte längre där på det sättet. Förresten kan Robby inte ha varit med, för nu minns jag att jag satt i mammas famn och det gjorde jag aldrig om han var med, eftersom vi alltid höll ihop, jag och Robby. Robby är död. Pappa är också död. Och Gus är död. Jag har bett Jesus hjälpa honom i hans svåra läge så att hans straff inte skall bli för evigheten, för han har redan straffat sig själv tillräckligt. Och mig, käre Jesus.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar