Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Förvandlingar

Samtida recension
Läs en samtida recension ur Resonerande bokkatalogen. Obs! Recensionerna kan innehålla spoilers, dvs. information som avslöjar intrigen.

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.
Pärmbild
Pärmbild
Olika pärmbilder visas stora om du pekar eller klickar på den lilla bilden.

Beskrivning

Huvudämnet inom romanlitteraturen har alltid varit kärleken mellan man och kvinna. Ändå är det ju oftast inte denna känsla, som blir den ödesdigraste i ett människoliv. Alla står vi redan från tillkomst i ett ödesbestämt sammanhang uppåt och nedåt, är funktioner av vår samtids livssyn, tidsandan, miljön etc. Kvinnorna är på ett intimare sätt än männen inkopplade i släktet, från mor till dotter spänner sig en obruten kedja genom generationerna, medan männen städse utgör något mera spradiskt, fristående. En kvinnas bindning vid både föräldrar och barn är därför av långt intimare, mera organisk natur än mannens och blir ofta orsaken till en tragedi i hennes liv.
Synen på förhållandet mellan föräldrar och barn har ju fördjupats av psykoanalysen, och även inom romanlitteraturen har detta förhållande ofta blivit behandlat, men nästan alltid enbart ur barnens synvinkel - i mitt tyckte har föräldrarnas känslor gentemot sina barn hittills icke blivit närmare analyserade.
Det är med tanke på ovan antydda problem denna roman blivit skriven, den har, i enlighet med konstens väsen, i det enskilda velat fasthålla och avbilda det allmänna. Den vill inte blott vara en episk berättelse om tre släktleds öden, den siktar till att tränga ner till de djupare sammanhangen under skeendets yta och kan därför inte undgå att komme i beröring med gränsfrågorna, själva den mänskliga tillvarons olösliga problem.
En av de frågor som städse tränger sig på läkaren, men som även har ett allmänt intresse, är den, i vilken mån en människas själsliga sammanbrott är betingat av yttre orsaker och i vilken mån det beror på förutbestämda anlag. Detta är en av de frågor, som upptagits till behandling i »Förvandlingar».
Bokens titel har velat ange den mänskliga tillvarons oändligt komplicerade natur: varat flyter, ingenting är, allting flyr undan och förvandlar sig - även människosjälen. Släktleden och människorna går igen i varandra, allt upprepar sig, men städse på ett nytt sätt - en sanning som uppenbarar sig för oss redan i de gamla grekernas släkttragedier.
-Oscar Parland
(baksidestext)
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

358

Förlag

Språk

Utgivningstid

Sidantal

295

Förlag

Språk

Översättare