Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Den unge Törless förvillelser

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.
Pärmbild
Pärmbild
Pärmbild
Olika pärmbilder visas stora om du pekar eller klickar på den lilla bilden.

Beskrivning

Den unge Törless förvillelser från 1906 är en utmärkt introduktion till ett av 1900-talets märkligaste författarskap.

Robert Musils (1880-1942) flerbandsroman Mannen utan egenskaper brukar jämföras med Prousts och Joyces stora romaner.

(Lind & Co)
Den unge Törless har kommit in på internatskolan i W, där han tillsammans med jämnåriga pojkar ur österrikiska överklassfamiljer utbildas för en karriär i den habsburgska kejsarmaktens tjänst. Skolan ligger isolerad i rikets utkant, pojkarna hålls i hård disciplin och möjligheterna till nöjen är få: besök på krogen ibland eller hos den moderligt mogna skökan Bozena.
Robert Musil skildrar den andliga, själsliga och kroppsliga nöden hos dessa pubertetsynglingar och hur de av nyfikenhet och grymhet sätter i gång att plåga en kamrat. Det är en berättelse om brutal ondska och ett trevande ömhetsbehov, om översitteri och sexuellt armod, som ohöljt avslöjar grunderna för den mentalitet, som får sitt utlopp i auktoritära rörelser, som t. ex. nazismen.

Den unge Törless förvillelser är Robert Musils debutroman från 1906. Den utges nu för första gången på svenska och utgör en utmärkt introduktion för den som vill tränga in i ett av nittonhundratelets märkligaste författarskap.

(baksidestext, Aldus/Bonniers 1969)

Personer, aktörer

Platser för händelserna

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Språk

Utgivningstid

Sidantal

171

Språk

Översättare

Lisätietoja

Ny utg.: Lind & Co, 2001

Utgivningstid

Sidantal

227

Förlag

Språk

Översättare