Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Besökaren

Typ

romaner
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.
Pärmbild
Pärmbild
Olika pärmbilder visas stora om du pekar eller klickar på den lilla bilden.

Beskrivning

En socialarbetare i Budapest skriver ner sina bekännelser. Dagligen konfronteras han med mänskligt misslyckande, med avvikande beteenden, med den sociala samlevnadens katastrofer. Äcklad av åratals rutinarbete och den egna vanmakten registrerar han sin omvärld med skrämmande nykterhet. I våldsamma ordkaskader slungar han ut fragment av iakttagelser, minnen och fantasier. Han står i en kris, hans skyddsmekanismer fungerar inte längre.
Och en dag händer det. Inför ett rutinfall, då han ska ta hand om det gravt utvecklingsstörda barnet till föräldrar som begått självmord, hemsöks han av en önskan att själv gå ned i den värld som han med så ringa framgång förvaltat.
Han växlar front, i fantasin eller verkligheten, men ger upp och återgår till sitt liv som tjänsteman. Det steg han ville ta, observatörens steg över till de lidandes sida, låter sig inte tas.

György Konrád föddes 1935 i Budapest, där han nu är verksam som förlagsredaktör efter att tidigare ha arbetat bl. a. inom socialvården. När han 1969 debuterade med Besökaren väckte den stort uppseende och häftiga diskussioner i Ungern. Romanen kom dock till slut att erkännas som ett av de mest betydande verken i den nya ungerska litteraturen och har översatts till en rad språk.

(baksidestext)

Ämnen och teman

Platser för händelserna

Konkreta platser för händelserna

Exakt tidpunkt

Ämnesordskedjor

Ämnesord

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Utgivningstid

Sidantal

207

Förlag

Språk

Utgivningstid

Sidantal

203

Språk

Översättare

Första publikation

ja

Utgivningstid

Språk