Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

De vita kläderna

Typ

romaner
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

I efterkrigstidens Sovjet cementerades det stalinistiska samhällssystemet på alla nivåer och landet slöt sig bakom det kalla krigets mur. 1948 fastslogs vid ett möte i Sovjets lantbruksakademi en ny vetenskaplig grundsyn som betraktades som marxistiskt renlärig. Det var den ryska genetikern Trofim Lysenkos lära om att förvärvade egenskaper kunde göras ärftliga - en teori som betraktades som progressiv, men som naturligtvis alla riktiga vetenskapsmän, även inom det dåtida Sovjet, insåg saknade all grund.

Vladimir Dudintsevs mäktiga roman De vita kläderna börjar i Lysenko-doktrinens korståg. Den unge biologen Fjodor Dezjkin får i uppdrag att se till att Lysenkos idéer genomförs och upprätthålls och kommer till ett lantligt institut som sysslar med potatisförädling, där man inte befriat sig från den klassiska ärftlighetslärans villfarelser. Han har till uppgift att spåra en underjordisk organisation som står för det andliga motståndet.
Men i sitt arbete med att infiltrera sig i organisationen kommer Dezjkin gradvis till insikt om vad som egentligen är lögn och sanning och tar till slut öppet ställning mot sina uppdragsgivare. Myndigheternas klappjakt är snart igång och när både Dezjkins fästmö och hans vän, den framstående forskaren Strigalov, fängslats är det Dezjkin som tar på sig att rädda värdefulla forskningsresultat - en ny revolutionerande potatissort - undan fienden. Det blir en flykt genom den ryska landsbygden med KGB i hälarna som tar formen av en rafflande äventyrsberättelse, men den rymmer samtidigt en lysande gestaltning av det moraliska modets förutsättningar och vedermödor.

(baksidestext)
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Språk

Undertitel

roman

Utgivningstid

Sidantal

672

Språk

Översättare

Utgivningstid

Sidantal

720

Förlag

Språk

Översättare