Klingsors sista sommar

Typ

noveller

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Ämnen och teman

Personer, aktörer

Huvudpersoner

Originalspråk

Textutdrag

Sitt livs sista sommar tillbragte målaren Klingsor, fyrtiotvå år gammal, i de sydliga trakter i närheten av Pampambio, Kareno och Laguno, som han redan tidigare år hade älskat och ofta besökt. Det var där hans sista tavlor blev till, dessa fria omtolkningar av sinnevärldens former, dessa sällsamma, lysande och samtidigt stilla, drömstilla tavlor med de lutande träden och de plantliknande husen, som kännarna föredrar framför verken från hans "klassiska" tid. Hans palett uppvisade då endast fåtaliga, mycket lysande färger: kadmiumgult och kadmiumrött, veronesergrönt, emeraldin, kobolt, koboltviolett, fransk cinnober, geraniumlack och ljus eilidorot.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Språk

Ingår i samlingsverket