Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Ödemarkens barn

Samtida recension
Läs en samtida recension ur Resonerande bokkatalogen. Obs! Recensionerna kan innehålla spoilers, dvs. information som avslöjar intrigen.

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.
Pärmbild
Pärmbild
Olika pärmbilder visas stora om du pekar eller klickar på den lilla bilden.

Beskrivning

Joel Lehtonens Putkinotko är en av de stora romanerna i finsk litteratur, väl värd att nämnas tillsammans med Kivis Sju bröder. När boken kom ut för ett halvsekel sedan skrev en ung kritiker (som senare skulle bli professor i litteraturhistoria), Rafael Koskimies, en recension där han påpekade att handlingen utspelas på en enda dag (det var ett par år innan Joyce publicerade Ulysses, och när Koskimies ett kvarts sekel senare ånyo behandlade Putkinotko kunde han visserligen inte hävda att Lehtonen i det avseendet skulle ha påverkat Joyce, men han kunde påpeka själva sakförhållandet). Läsaren kunde därför a priori vänta sig en formlös bok. "Ändå är Joel Lehtonens arbete den litterära formlöshetens fullkomliga motsats; det är ett av den finska berättarkonstens allra lödigaste verk, friskt och levande trots motvkretsens skenbara vardaglighet och obetydlighet, ett lysande bevis på den skapande fantasins makt över den triviala verkligheten."
Detta var en framsynt bedömning; det är den värdering som nu framstår den naturliga.
Putkinotko innehåller en kritisk analys i konstnärligt helgjuten form av den finska fattigdomen och dess betydelse för hela nationen: här blottläggs förutsättningarna för den tragiska konflikten 1918. Men Lehtonen kunde skildra människorna med milt överseende och se på deras dåraktiga handlingar med förståelse. Han visar, som det sagst om Kivi för hundra år sedan, prov på en fin konstnärlig instinkt genom att inte göra människorna till förebilder vare sig i ondska eller i godhet.

(Baksidestext, Cavefors, 1973)

Personer, aktörer

Platser för händelserna

Konkreta platser för händelserna

Tidpunkt för händelserna

Exakt tidpunkt

Originalspråk

Filmer

The following links will take you away from this site.

Textutdrag

I södra Savolax, nära gränsen till den karelska stammens boplatser, finns en karg och vackert trakt. Saimen, på många andra ställen så vid och fri, snörps här in mellan trånga landtungor så att man blott sällan stoter på en fjärd där blicken inte når motsatta stranden och vattenyta förenar sig med den blånande rymden som på havet.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

berättelsen om en lat spritlangare och en dum herreman

Utgivningstid

Sidantal

416

Språk

Lisätietoja

Cavefors 1973, BOC-serien

Muu tekijä

Utgivningstid

Sidantal

479

Språk

Översättare

Lisätietoja

Med inledning av Anders Österling

Ingår i samlingsverket

Utgivningstid

Språk

Ingår i samlingsverket

Sidantal

34

Språk

Översättare

Ingår i samlingsverket

Originalverk

Tilläggsuppgifter till publikationshistoria

Ett utdrag.